Robot giao hàng thông minh Pudu HolaBot

Liên hệ

  • Kích thước robot: 54.2*53.4*122.8 cm
  • Trọng lượng: 55kg
  • Thời gian hoạt động: 12 h (Không trọng tải)
  • Tốc độ hoạt động: 0.2~1.2m/s
  • Sức chứa mỗi khay: 15kg