Bộ khung holowall cover cho Quạt LED 3D Hologram Aturos Z3

Liên hệ

  • Bộ khung được làm bằng chất liệu CRS.
  • Mặt kính bằng chất liệu acrylic.
  • Khả năng gắn được 3 cánh quạt Aturos Z3 cùng lúc.
  • Kích thước của bộ khung tổng thể là: 780mm x 1800mm x 180mm